jueves, 11 de octubre de 2007

O BNG pide na ONU que se celebre o referéndum de autodeterminación no Sahara

O BNG pide na ONU que se celebre o referéndum de autodeterminación no SaharaAna Miranda asegurou que "non se trata dun problema humanitario, senóndunha cuestión política relacionada coa descolonización".Jueves, 11 de octubre de 2007XORNAL I Nova York.- A vicepresidenta da Alianza Libre Europea (ALE) emembro do Consello Nacional do BNG, Ana Miranda, interviu onte,mércores 10, á noite, no IV Comité de Políticas Especiales eDescolonización das Nacións Unidas como peticionaria en favor doSahara Occidental."É unha honra poder intervir nesta Comisión como peticionaria sobre oSáhara Occidental, en representación do Bloque Nacionalista Galego, xaque o meu país, Galiza, ten unha profunda vocación internacional, polasúa diáspora presente en todo o mundo, e un compromiso cos dereitosdos pobos e, en especial coa loita do pobo saharaui e da FrontePolisaria, súa lexítima representante política, polo cumprimento dalegalidade internacional", afirmou Miranda diante da comisión.Ana Miranda interviu xunto con outros 5 peticionarios do Estado enrepresentación da Federación estatal de Institucións Solidarias coPobo Sahariano, coa fin de trasladar o clamor dos colectivos desolidaridade galegos e europeos para que a ONU dea unha respostaurxente ao problema do Sahara. Segundo a representante nacionalista,"a ollada internacional sobre o Sahara Occidental ten que mudarsedefinitivamente, pois non se trata exclusivamente dun problemahumanitario como se nos quere facer crer á opinión pública mundial,senón dun tema político de descolonización e é precisamente estainstitución, a ONU, o lugar axeitado para a produra dunha soluciónpacífica".Diante dos representantes alí reunidos esixiu "a celebración dunreferéndum de autodeterminación que conlevaría, definitivamente, adescolonización da ex colonia española do Sahara Occidental". Ademais,engadiu que "o Goberno español indudablemente debe cumplir coas súasobrigas e responsabilidades e clarificar a ambigüedade cara o tema,que lle caracterizou no pasado e na actualidade, en contra da opinióndunha grande parte da sociedade española que apoia e respeita que oSahara Occidental deba ter por lexitimidade histórica o seu propioEstado".Para pechar a súa intervención, a representante do BNG levou á ONU aspalabras que Castelao escribiu no exilio, tamén na cidade de NovaYork, afirmando que "non hai peor desterro que aquel que se sofre nopropio pais». Destacou que "o pobo sahariano é un pobo desterrado, aoque lle privou da súa terra, do seu mar e aire e dos seus recursosnaturais, dos que se beneficia Marrocos de forma impune".

No hay comentarios:

wshrw.org » Noticias

Archivo del blog